홈으로 참여공간 bracket 통ㆍ번역신청 bracket 베트남어(안내)

베트남어(안내)

Mục đích của dự án

 • Mở rộng hỗ trợ cho các dịch vụ đa ngôn ngữ trong phạm vi cộng đồng và giải quyết những bất tiện của người di dân trong cuộc sống hàng ngày.Đặc biệt, nó nhằm tạo ra một môi trường hệ thống đa ngôn ngữ bằng cách phát triển nguồn nhân lực cho các phiên dịch viên tư vấn đồng hành và phiên dịch trong từng lĩnh vực như chăm sóc và tư vấn y tế.

  Nếu bạn cần giao tiếp bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Hàn, chẳng hạn...

  Khi bạn đi khám chữa bệnh tại các cơ sỏ y tế

  Khi bạn chia sẻ các thông tin quan trọng trong sinh hoạt đời thường

  Khi bạn chia sẻ những khó khăn cá nhân như phúc lợi xã hội hay tư vấn

  Khi bạn tiến hành một vụ án tại một cơ quan công cộng như đồn cảnh sát, tòa án, hoặc Bộ Lao động, v.v.

Cách đăng ký

 • Đăng ký

 • Tiếp nhậnđơn

 • Sử dụng dịch vụ

 • Xác nhận

 • Đăng ký : Hiệp hội phúc lợi xã hội Công giáo Sejong Chungnam
                    Đăng ký dịch vụ thông dịch và biên dịch trước tại Trung tâm Tư vấn Phụ nữ Di dân Chungnam.
                    (Đính kèm 2. Điền vào mẫu “Đơn đăng ký dịch vụ thông, biên dịch” )
                    Tel. 041.566.1366 / Fax. 041.556.0413 / E-mail. cnmw5661366@daum.net
 • Tiếp nhậnđơn : Hiệp hội phúc lợi xã hội Công giáo Sejong Chungnam Trung tâm Tư vấn Phụ nữ Di dân Chungnam sẽ tiếp nhận đơn,
                               sau khi kiểm tra xong sẽ thông báo lại cho người đăng ký
 • Sử dụng dịch vụ : Liên hệ với thông, biên dịch viên để nhận hỗ trợ thông dịch, biên dịch
 • Xác nhận : Chuyển giấy xác nhận thông, biên dịch (Đính kèm 2. Điền vào mẫu Giấy xác nhận dịch vụ thông dịch, biên dịch”)

Liên hệ

 • Hiệp hội phúc lợi xã hội Công giáo Sejong Chungnam
  Trung tâm Tư vấn Phụ nữ Di dân Chungnam
  Tel. 041.566.1366 / Fax. 041.556.0413 / E-mail. cnmw5661366@daum.net